Statuten van de Stichting Bridge Activiteiten Soest