Bridgen leren: uitdagend en sociaal!

Bridgen leren: uitdagend en sociaal!

Cursusschema van de bridgeclubs is doorkruist door Covid-19.

In september 2020 zouden de 4 bridgeclubs in Soest en Soesterberg gezamenlijk weer de Bridgecursus “Start met Bridge” organiseren. De bridgeclubs willen echter eerst de cursus voor gevorderden afronden. Die cursus is vanwege de epidemie in maart 2020 onderbroken. De beginnerscursus gaat naar verwachting in januari 2021 van start.

Vindt u het leuk om op een gezellige en uitdagende manier met elkaar actief te zijn? Dat kan weer vanaf januari 2021 in het kader van het project: ‘Denken en Doen!’. Bij ‘Denken en Doen’ kunt u leren bridgen. Via de beproefde methode ‘Start met Bridge’ leert u dit kaartspel vooral door het te doen. In de praktijk blijkt dat iedereen het kan leren en dat veel mensen het leuk vinden.

Waarom het project ‘Denken en Doen!’?

Het gaat bij ‘Denken en Doen!’ niet alleen om het onder de knie krijgen van het bridgespel. Minstens zo belangrijk is het leggen van nieuwe contacten en tegelijkertijd de hersenen flink te trainen. Zo ontstaat er een clubgevoel. Ook voor hen die hun bridgeniveau willen verhogen is de cursus geschikt.

Waar en wanneer ?

U leert bridgen in twee blokken (van elk 12 lessen en 3 oefensessies). Per blok heeft u elke week één les. Het eerste blok, bedoeld voor hen die weinig of geen ervaring hebben met bridge, gaat hopelijk in januari 2021 van start en loopt door tot april 2021. Het tweede blok sluit daar zoveel mogelijk op aan, daarvoor is nog geen planning. Cursisten van het eerste blok kunnen daarvoor inschrijven. Het is ook mogelijk, als u over voldoende actuele bridgekennis beschikt, om te zijner tijd alleen voor het tweede blok in te schrijven. Onze intentie is om bij voldoende belangstelling de cursus aan te bieden op de maandagavond, de dinsdagmiddag en donderdagavond. De planning en de locaties maken we nog nader bekend. De gehele cursus is gebaseerd op de enige 5-kaart Hoog methode die ondersteund wordt door de Nederlandse Bridge Bond.

De kosten

Dankzij een financiële bijdrage vanuit de lokale bridgeverenigingen en vanuit het Innovatiefonds Sociaal Domein van de gemeente Soest zijn de kosten van deelname per persoon slechts € 100,- per blok. Dit is inclusief het leerboek en het oefenboek.

Aanmelden

Als u belangstelling heeft om mee te doen, kunt u zich aanmelden door een e-mail te sturen naar bridgeactiviteitensoest@gmail.com.

U kunt ook een briefje sturen naar het secretariaat van de Stichting Bridge Activiteiten Soest, Prins Hendriklaan 23, 3761 DS Soest, telefoonnummer : 06-55305602.

We houden u dan op de hoogte over de startdatum van de cursus, de locatie en de tijdstippen waarop de cursus wordt gegeven.